Види робіт / Types of work

ТОВ "ІНІЯ" виконує підводно-технічні, проектні, суднопідйомні, судноремонтні, суднобудівні роботи будь-якої складності.

INIA LLC performs underwater technical, design, ship-lifting, ship repair and shipbuilding works of any complexity.